Displastik Benler

Bu terim sıradan benlerden farklı görünüme sahip olan, yani “atipik” görünen benler için kullanılan bir terimdir. Bazen bu görünüşleri nedeniyle Atipik ben (nevüs) olarak adlandırılsalar da en sık kullanılan isim displastik nevüstür.

Dermoskopi ile Ben Takibi - Dr. Emel PolatDisplastik benler, doğumda ortaya çıkan benler değillerdir. Bir kişide ailesel (aile içinde farklı bireylerde) olabileceği gibi ailede başka bireylerde olmaksızın da ortaya çıkabilir. Sayıları bir tane olabileceği gibi çok sayıda da olabilir. En sık gövde ve sırtta yerleşirler. Ailesel olanlar sıklıkla ergenlik dönemine kadar belirirlerse de genel olarak her yaşta ortaya çıkabilirler.

Görünüş olarak doğumsal olmayan diğer sıradan benlerden daha büyüktürler. Çapları 5-6 mm’in üzerindedir. Asimetrik olabilirler (beni iki ayrı eksende üst üste katladığınızda simetrik değildir). Ben içinde açık ve koyu kahve renkli alanlar olabilir. Şekil olarak deriden kabarık olanları veya deri ile aynı seviyede olanları mevcut olabilir. Deriden kabarık olmayan benin orta kısmında kabarık bir alan olabilir. Deriden kabarık olmayan kısımı yumurtanın beyazı, ortadaki kabarık olan kısmı ise yumurtanın sarısı olarak düşünürsek, böyle bir görüntü sahanda yumurta olarak tarif edilebilir.

Displastik benler görünüm olarak sıradan benlerden farklı olduğundan melanom şüphesi uyandırabilirler. Her ne kadar bazı görünüm özellikleri melanoma benzese de bu benler iyi huyludur. Diğer benler gibi hayat boyu aynı kalabilir veya değişim gösterip melanoma dönüşebilirler.

Dermatologlar görünüm olarak displastik ben düşündükleri durumlarda biyopsi tanısına ihtiyaç duyabilirler. Cerrahi olarak alınan ben, patoloji bölümlerinde mikroskop altında incelenip, displastik bene ait özelliklerin dokuda da izlenmesi tanıyı kesinleştirir. İnceleyen patolog mikroskopik olarak atipik özelliklerin derecelendirilmesini yapabilir. Bu bilgileri de dermatolog, hastasının takibini planlarken kullanabilir.

Displastik benlerin varlığı melanom gelişimi için daha mı risklidir?

Var olan bir displastik benden melanom gelişimi olasılığı oldukça nadirdir. Beklenen özellik, displastik benin de diğer sıradan benler gibi erişkin dönemde aynı kalması ve değişim göstermemesidir. Ancak değişim varlığında melanom gelişimi söz konusu olabilir.

Bilgilerimize göre, bu benlere sahip kişilerin normal deri üzerinde gelişebilecek melanom riskleri displastik beni olmayan kişilere göre daha yüksektir. Yani displastik beni olan bireylerde ben üzerinden gelişmesinden çok, normal deriden gelişebilecek melanom riski daha fazladır.

Her displastik ben cerrahi olarak çıkarılmalı mıdır?

Hayır. Bu benler iyi huyludur. Gereksiz cerrahi masraflarına ve hastalarda oluşabilecek izlere engel olmak için sadece tanı güçlüğü olan veya melanomun ayırt edilemediği durumlarda benlerin cerrahi olarak çıkarılması düşünülmelidir. Ayrıca varolan tüm displastik benlerin çıkarılması hastada normal deride gelişebilecek melanom riskini azaltmamaktadır.

Displastik beni olan bireyler takip edilmeli midir?

Evet. Displastik benlerin varlığı tesbit edilen kişilerin takip edilmesindeki amaç, displastik benlerde gelişebilecek değişiklikleri takip etmek ve yeni gelişebilecek melanomu erken tesbit etmektir. Dermatologlar tarafından kişide var olan diğer melanom gelişim riskleri de düşünülerek 3ay ile 1 yıl arasındaki kontrol süreleri ile hastalar takip edilirler. Bu takiplerde belli aralıklarla tüm vücut fotoğraflaması ve gerekirse dermoskopik inceleme (derinin ışık ve büyütme sistemleriyle incelenmesi) ve takip de yapılır.

Displastik benleri olan hastaların uyması gereken tedbirler var mıdır?

Hayat boyu güneşten korunma ile ilgili önlemlere uyması, yılda en az iki kez kendini muayene etmesi ve dermatoloğun belirlediği aralıklarda ve dönemlerde kontrole gitmesi uygun olur.

Dr. Emel Polat

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Akne Tedavisi - Dr.Emel Polat

Akne

18 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Aktinik Keratoz - Dr. Emel Polat

Aktinik Keratoz

18 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Atopik Egzema - Dr. Emel Polat

Atopik Egzema

18 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Ayak Mantarı Tedavisi - Dr. Emel Polat

Ayak Mantarı

19 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Dermatitis Herpetiformis - Dr. Emel Polat

Dermatitis Herpetiformis

18 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Dermatoskopi (Cilt lezyonları erken tanı yöntemi) - Dr. Emel Polat

Dermatoskopi (Cilt lezyonları tanı yöntemi)

26 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Displastik Nevüs - Dr. Emel Polat

Displastik Benler

26 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Egzama - Dr. Emel Polat

Egzama Hastalığı

17 Mayıs 2020/tarafından emlplt
El Ekzeması - Dr. Emel Polat

El Ekzeması

19 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Eritema Multiforme - Dr. Emel Polat

Eritema Multiforme

19 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Erizipel (Yılancık hastalığı) - Dr. Emel Polat

Erizipel (Yılancık hastalığı)

19 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Follikülit Tedavisi - Dr. Emel Polat

Follikülit

19 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Fototerapi (Işık Tedavisi) - Dr. Emel Polat

Fototerapi (Işık Tedavisi)

19 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Çıban Tedavisi - Dr. Emel Polat

Furonkül Karbonkül (Çıban)

19 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Hidradenitis Süppürativa Tedavisi - Dr. Emel Polat

Hidradenitis Süppürativa

19 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Hipertrofik Skar Keloid - Dr. Emel Polat

Hipertrofik Skar Keloid

19 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Kandidal Mantar Enfeksiyonu - Dr. Emel Polat

Kandidal Mantar Enfeksiyonu

19 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Liken Planus - Dr. Emel Polat

Liken Planus

19 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Mantar Enfeksiyonu (Tinea Versikolor)

Mantar Enfeksiyonu (Tinea Versikolor)

18 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Melanom Tedavisi - Dr. Emel Polat

Melanom

19 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Melanom Dışı Deri Kanserleri - Dr. Emel Polat

Melanom Dışı Deri Kanserleri

19 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Melasma (Güneş Lekesi) - Dr. Emel Polat

Melasma (Güneş Lekesi)

19 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Mikozis Fungoides - Dr. Emel Polat

Mikozis Fungoides

19 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Molluskum Kontagiosum - Dr. Emel Polat

Molluskum Kontagiosum

18 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Morfea - Dr. Emel Polat

Morfea

18 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Pemfigus Tedavisi - Dr. Emel Polat

Pemfigus

18 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Pitriazis Rosea Tedavisi - Dr. Emel Polat

Pitriazis Rosea

18 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Polimorf Işık Erüpsiyonu - Dr. Emel Polat

Polimorf Işık Erüpsiyonu

18 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Roza Hastalığı - Dr. Emel Polat

Roza Hastalığı

19 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Seboreik Ekzema - Dr. Emel Polat

Seboreik Egzema

18 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Sedef Hastalığı - Dr. Emel Polat

Sedef Hastalığı

18 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Siğil (Verrü) - Dr. Emel Polat

Siğil (Verrü)

18 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Tinea İnguinalis (Kasık Mantarı) - Dr. Emel Polat

Tinea İnguinalis (Kasık Mantarı)

19 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Uçuk Tedavisi - Dr. Emel Polat

Uçuk

19 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Ürtiker - Dr. Emel Polat

Ürtiker (Kurdeşen)

18 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Vitiligo Tedavisi - Dr. Emel Polat

Vitiligo

19 Mayıs 2020/tarafından emlplt
Zona Tedavisi - Dr. Emel Polat

Zona Hastalığı

18 Mayıs 2020/tarafından emlplt
English